ផ្គត់ផ្គង់ម៉ាសបិទមុខសម្រាប់អតិថិជនជាទីស្រឡាញ់របស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោក

ផ្គត់ផ្គង់ម៉ាសបិទមុខសម្រាប់អតិថិជនជាទីស្រលាញ់របស់យើងនៅជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ Corona។

USD0.28/pcs

របាំង 1

គ្រាន់តែផ្គត់ផ្គង់អតិថិជនជាទីស្រលាញ់របស់យើង ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគ និងការពារខ្លួនអ្នកដោយមិនមានតម្លៃ។

របាំង 2 របាំង 3


ពេលវេលាផ្សាយ៖ មេសា-០៨-២០២០
WhatsApp ជជែកតាមអ៊ីនធឺណិត!