Vilka är fördelarna med påsfilter?

Vilka är fördelarna med påsfilter?

⒈ Dammuttagningsförmågan är mycket hög och når vanligtvis 99 %, och den kan fånga upp fina dammpartiklar med en partikelstorlek större än 0,3 mikron, vilket kan uppfylla de strikta miljöskyddskraven.

⒉ Funktionen hos dammborttagningsskelettet är stabil.Förändringar i driftsförhållandena såsom avfallsluftvolym, gasdammhalt och temperatur har liten effekt på påsfiltrets dammavlägsnande effekt.

⒊ Dammtömning är enkel.Påsfiltret är en torrreningsutrustning som inte kräver vatten, så det finns inga problem med avloppshantering eller leravfall, och det uppsamlade dammet kan enkelt återvinnas och användas.

⒋Användningen av känsliga.Avfallsluftvolymen kan variera från hundratals kubikmeter per timme till hundratusentals kubikmeter per timme.Den kan användas som en liten enhet direkt installerad i rummet eller i anslutning till den, eller den kan göras till ett stort dammavskiljningsrum.

⒌ Layouten är relativt enkel, driften är relativt stabil, den initiala investeringen är liten och underhållet är bekvämt.

28871e9269a2dbefcb3e6512c7c64a4


Posttid: 2022-jun-14
WhatsApp onlinechatt!