អតិថិជននិយាយថា:

MK

Ben Khemic

មកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបដោយផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីថាមពលបៃតង

38a0b923

Tirupati Kandoi

ពីឥណ្ឌា

សូមអរគុណសម្រាប់សកម្មភាពរហ័សរបស់អ្នកនិងមានចិត្ដអត់ធ្មត់រៀបរាប់ផលិតផល,

CA

ING.JESVS AERRERA

ពីប្រទេសប៉េរូ

យើងបានសាកល្បងទាំងអស់ឧបករណ៍សន្ទះដ៉្រហាមជីពចរនិង, ហើយយើងមានការពេញចិត្តអំពីគុណភាពផលិតផលទាំងស្រុង។ យើងសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតនាវាពាណិជ្ជកម្មរយៈពេលវែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។

ចង់ធ្វើការជាមួយអាមេរិក?


WhatsApp Online Chat !