Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Biziň bahamyz beýleki hytaý üpjün edijileri bilen deňeşdirilende ortaça.

Önümleriňiziň hili nähili?

Önümlerimiziň hili Hytaýda iň ýokary derejedir.

Önümleriň kepilligi näme?

Impuls klapan kepilligimiz 1,5 ýyl, ähli klapanlar 1,5 ýyl satyjy kepilligi bilen üpjün edilýär, eger 1,5 ýylda bir zat kemçilikli bolsa, kemçilikli önümleri alanymyzdan soň goşmaça zarýad beriji (ýük tölegini hem goşmazdan) çalyşarys.


WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!