PD40 1.5 ″ goşa kelleli çalt armatura

Gysga düşündiriş:

PD40 1.5 "goşa kelleli armatura PD25 PD40 goşa kelleli çalt armatura 1" we 1.5 "turbo impulsly klapan bilen goşa kelleli çalt armatura we bir kelleli çalt armatura "Halkara bazara eltmäge taýyn ýeke kelleli birleşdiriji palet paket adingükleme wagty: 100% töleg alandan 7-10 gün soň kepillik: zawodymyzdan 1,5 ýyl soň, eger bolsa ...


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 5-10 dollary
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Port:NINGBO / ŞANGHAI
 • Tölegiň şerti:L / C, D / A, D / P, T / T.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  PD40 1.5 "goşa kelleli çalt armatura

  62.

   

  PD25 PD40 goşa kelleli çalt armatura 1 "we 1.5" turbo impuls klapan bilen düzedilýär

  IMG_5412

   

  Iki gezek çalt armatura we ýeke kelleli çalt armatura

  IMG_5416

  Impuls klapan korpusy we köpçülikleýin birleşdiriji korpus öl guýma ussahanasy

  IMG_0236

   

  Iki kelleli çalt armatura önümçilik kwartirasy

   e38eb70f

  PS25 1 "halkara bazara çykarmaga taýyn ýeke kelleli birleşdiriji palet paketi

  IMG_9296

  Timeükleme wagty:100% töleg alandan 7-10 gün soň
  Kepillik:Zawodymyzdan çykanymyzdan 1.5 ýyl soň, kepillikde kemçilik bar bolsa, kemçilikli önümleri alanymyzdan soň goşmaça zarýad beriji (ýük daşama tölegini hem goşmazdan) çalyşarys.

  Getir
  1. Ammarymyzda ammarymyz bar bolsa, tölegden soň derrew eltip bereris.
  2. Harytlary PI-de tassyklanylandan soň derrew taýýarlarys we ASAP-yň PI-e eýerjekdigini we harytlar taýýarlananda şertnama baglaşarys.
  3. Eltip bermek: deňizde, howa arkaly, DHL, UPS, Fedex, TNT, ARAMEX we ş.m.Mundan başga-da, müşderileriň iberilmegini kabul edýäris

  Wada berýäris we artykmaçlyklarymyz:

  1. Impuls klapan we diafragma toplumlaryny öndürmek üçin zawod hünärmeni.
  2. Gerek bolsaňyz, eltmegiň iň amatly we ykdysady usulyny teklip ederis, uzak möhletli hyzmatdaşlygymyzy ulanyp bileris
  zerurlyklaryňyza esaslanyp hyzmat ediji.
  3. Açyk faýllar, harytlar gowşurylandan soň size taýýarlanar we müşderilerimiziň gümrükde arassalap biljekdigine göz ýetiriň
  we işiň göwnejaý işlemegi.FORM E, CO zerurlyklaryňyza görä üpjün edýär.
  4. Müşderilerimiziň isleglerine we isleglerine esaslanýan çalt hereket.Derrew eltip bereris
  Saklananymyzda tölenen tölegden soň. ammarymyz ýeterlik bolmasa, ilkinji gezek önümçiligi gurarys.
  5. Satuw we tehniki toparymyz, müşderilerimiz bar wagty ilkinji gezek hünär tekliplerini bermegi dowam etdirýärler
  önümlerimiz we hyzmatymyz hakda islendik sorag.
  6. Müşderilerimiz impuls klapan we pnewmatik sistema üçin giňişleýin hünär tehniki goldawyndan peýdalanýarlar.
  7. Satuwdan soň hünärmen, biziň bilen işleşmegi saýlanyňyzdan soň müşderilerimiziň iş döwründe işini gowulaşdyrýar we iterýär.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!